fotocollage Hollands Kroon

Opdracht interim Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur

Aanleiding

Met het vertrek van de gemeentesecretaris/algemeen directeur zijn college en directie in overleg gegaan over de invulling van deze cruciale functie. Een functie in een organisatie die zonder hiërarchisch leidinggevenden, zelforganiserend is vorm gegeven en mee wil blijven bewegen met de opgaven en vragen vanuit de samenleving. Vanuit de nieuwe visie “Met een open houding midden in de samenleving” geven we de organisatie vorm. We streven naar het centraal stellen van opgaven en opdrachten en integraal samenwerken door:

  • de programma’s en teams af te stemmen / in lijn te brengen met de opgaven;
  • naar een goede strategische basis te bewegen;
  • programmaregie en gebiedsregie te ontwikkelen, waarmee inhoudelijke sturing komt op de opgaven en opdrachten;
  • de teams zelforganiserend te maken en flexibel voor opdrachten en opgaven, ondersteund door professionals en
  • een cultuurverandering voor medewerkers.

Bovenstaande vergt een goede samenwerking en afstemming tussen bestuur en organisatie met een verbinding/open blik naar de samenleving. Zij moeten elkaar versterken en vertrouwen. Dit betekent een verdere ontwikkeling van de besturingsfilosofie; van zelfsturing naar zelforganiserend waarbij de opgaven en samenleving leidend zijn en waarin bestuur, directie en programmaregie in verbinding staan.

Om deze transitie naar een wendbare organisatie te helpen slagen, kiezen we voor een tijdelijke gemeentesecretaris/algemeen directeur die de doorontwikkeling van zelfsturing naar zelforganisatie rondom opgaven met ons vorm geeft. Hiervoor is een gerichte opdracht opgesteld.

Hollands Kroon

Grote uitdagingen en ambities, dat is waar Hollands Kroon voor staat. Samen met onze inwoners en organisatie bouwen we aan vertrouwen door met een open houding in de samenleving te staan. Grote landelijke uitdagingen worden vertaald naar onze regio, waar Hollands Kroon een actieve rol heeft. Daarbij weten we ook wat onze inwoners beweegt en hoe we als organisatie daarop kunnen inspelen. Alles draait bij ons om verbinding.

Dit doen we met medewerkers die graag in contact staan met onze inwoners, ondernemers en instellingen. Ze denken mee en zoeken naar de beste mogelijkheid om een vraag op te lossen. Ze voelen zich verantwoordelijk en houden de inwoner en bestuur op de hoogte over het proces daarvan. Hierbij krijgen ze ruimte en steun vanuit de organisatie, waarin lef, autonomie, gezamenlijke doelen en eigenaarschap hand in hand gaan.

We geloven in zelf-organiseren en werken toe naar een organisatie waarin medewerkers en teams integraal samenwerken en elkaar ondersteunen om de doelen van het college en de samenleving te bereiken. Inhoudelijke regie op de programma’s en gebiedsopgaven helpen hierbij. Vanuit een driehoofdige directie geven we hier sturing aan en inhoudelijke regie op de programma's en gebiedsopgaven helpen hierbij.

Ons kantoor (kroondomein) is hierop ingericht met flexibele plekken voor iedereen, waarin ontmoeten en samenwerken centraal staan.

Verdere informatie over onze gemeente vind je op onze website: www.hollandskroon.nl

Opdracht

We zijn goed op weg en hebben stappen gezet in het herinrichten van teams, het invoeren van opgavegericht werken, de ondersteuning van teams en het aanstellen van programma- en gebiedsregisseurs die sturen vanuit de opgaven. Dit is een grote verandering voor de medewerkers die sinds 2015 gewerkt hebben vanuit zelfsturende teams. We hebben iemand nodig die:

  • de bestaande besturingsfilosofie verder door ontwikkelt middels programmaregie en gebiedsregie en daarmee samenhang en verbinding brengt tussen bestuur en organisatie.
  • Samenhang, verbinding en ontwikkeling brengt in programmaregie, gebiedsregie en opgavegericht werken, zodat er vanuit de verschillende teams optimaal wordt samengewerkt;
  • met de juiste ondersteuning zorgt dat teams kunnen door ontwikkelen naar flexibele opdracht gestuurde teams die werken volgens de visie. Denk daarbij aan ondersteuning door specialisten, maar ook aan goed functionerende systemen;
  • met de verdere professionalisering van medewerkers, de organisatie een goede strategische basis geeft – een niveau met politiek bestuurlijke - en samenleving sensitieve medewerkers.

Wanneer de opdracht is afgerond hebben wij een wendbare, zelforganiserende organisatie waarin wordt gestuurd op de bestuurlijk opgaven en comfort wordt gevoeld in de samenwerking tussen bestuur en organisatie. De manier van samenwerking is op basis van vertrouwen, wederzijds begrip en versterking van elkaar. Het directieteam heeft een goede basis om verder te gaan met een organisatie waarin teams integraal samenwerken aan hun opdracht en medewerkers zich professioneel blijven ontwikkelen om hun werkplezier en onze ambities waar te maken, ondersteund door specialisten.

Profiel

Als interim gemeentesecretaris sta je met een open houding midden in een veranderende organisatie.

Je bent een verbindend leider en ontwikkeling en nieuwsgierigheid drijven je. Je gaat met een open blik onze bijzondere organisatie in. Je vraagt, hoort en ziet wat medewerkers en bestuur beweegt en waar de behoefte ligt. Hiermee krijg je input voor de opdracht en gaat verder met de ontwikkelingen die we zijn ingegaan met onze visie 2030; Hollands Kroon met open houding middenin de samenleving. Je analyseert en handelt van nature daadkrachtig, met respect voor de context waarin je je begeeft. Jouw persoonlijkheid is mensgericht en weet mensen te motiveren om de ontwikkeling verder te brengen. Je toont daarin lef om Hollands Kroon door te ontwikkelen van zelfsturende teams naar zelf organiserend rondom de opgaven. Je brengt en haalt informatie om vervolgens de ambities en ambtelijke capaciteit bij elkaar te brengen. Je zorgt voor advies over de inhoudelijke dossiers en weet de status van zaken. Samen met het bestuur en organisatie weeg je de prioriteiten en intervenieert proactief.

Daarnaast heb je:

· academisch werk- en denkniveau

· ruime ervaring op (verander)management en directieniveau bij (gemeentelijke) overheid

· veranderingen eerder tot een succes gemaakt

· relativeringsvermogen en humor

· klik-factor

Voorwaarden

Tijdelijke inhuur voor een jaar met optie op verlenging. De startdatum is in overleg met de beste kandidaat.

Tijdens de selectie willen we graag een kandidaat die aangeeft wat zij/hij verwacht nodig te hebben voor deze opdracht en kan onderbouwen waarom.

Procedure

Zoals al aangegeven vinden wij contact erg belangrijk. Daarom nodigen we geïnteresseerde kandidaten en partijen uit om onze organisatie te zien en in gesprek te gaan met directie en bestuur om het beste gevoel te krijgen om op deze mooie opdracht in te schrijven.

We zien u daarom graag op 30 mei van 17.00 tot 19.00 in het Kroon Domein, Mijnlieffstraat 1, Anna Paulowna.

Mocht je daarnaast nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Caronne Bierlaagh, telefoonnummer 088- 321 5969.

De opdracht staat uit in ons DAS-systeem tot 19 juni 2023.

Mocht je daar nog niet in staan, kan dat via onderstaande link.

DAS Negometrix

Na aanmelding word je dan aan de opdracht gekoppeld en kun je op de opdracht inschrijven. Je staat dan meteen ingeschreven voor eventuele toekomstige opdrachten bij aangesloten opdrachtgevers.

Wil je wel inschrijven op de opdracht, maar verder niet in het DAS systeem ingeschreven staan, kun je dit mailen aan caronne.bierlaagh@hollandskroon.nl. Zij zorgt dan dat je toegang krijgt tot inschrijving op de opdracht.

De gesprekken vinden plaats op 12 juli.

 

 

 

Solliciteer direct

Schrijf je in voor de jobalert!

Wil je geen vacatures missen? Stel dan je eigen vacaturemelding in en mis geen nieuwe vacatures. Je ontvangt een bevestigingsmail. Heb je deze niet gekregen, dan is er iets misgegaan. Schrijf je dan nogmaals in.
E-mailadres van de abonnee.